Liên hệ

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 29, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: (84).2363.830.111

Fax: 0236 3830111

Email: cphud@danang.gov.vn

 

Lãnh đạo Trung tâm

 

Dương Thúy Hằng - Giám đốc

Email: hangdt1@danang.gov.vn

Điện thoại: (84).2363.829.333

 

Văn phòng

 

Nguyễn Văn Dũng - Chánh Văn phòng

Email: dungnv15@danang.gov.vn, vp.cphud@danang.gov.vn

Điện thoại: (84).2363.830.111

 

Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng

 

Đỗ Thị Hạnh Chi - Trưởng phòng

Email: chidth@danang.gov.vn, edutrain.cphud@danang.gov.vn

Điện thoại: (84).236.3565.638, (84).236.3835.935

 

Phòng Thông tin - Hợp tác

 

Trần Thị Hoa - Phó Trưởng phòng, Quyền Trưởng phòng

Email: hoatt3@danang.gov.vn, coop.cphud@danang.gov.vn

Điện thoại: (84).236.3565.648, (84).236.3886.279

 

Dịch vụ tư vấn du học và đào tạo

 

Trần Thị Thanh Hương - Tư Vấn viên

Nguyễn Hoàng Đan Thy - Tư vấn viên

E-mail: dichvudaotao.cphud@danang.gov.vn

Điện thoại: (84).236.3829.557, (84).236.3606.439

 
Cập nhật ngày: 28/01/2016
           
Đơn vị đối tác

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
2 9 2 5 9 0 9
Hôm nay: 1545
Tổng cộng: 2925909
LÊN ĐẦU TRANG