Cphud.danang.gov.vn

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Đề án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020” với 02 mục tiêu cụ thể là hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động của doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu của doanh nghiệp.
Chiều ngày 10/8/2016, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2020” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các hội, hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc xây dựng Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2020”, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trân trọng kính mời quý doanh nghiệp tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Đề án này.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (tại Công văn số 278/VP-VX ngày 03/02/2016 của UBND thành phố), Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tổ chức khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp về việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
    1
Đơn vị đối tác

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 0 4 7 1 0 2
Hôm nay: 493
Tổng cộng: 3047102
LÊN ĐẦU TRANG