Cphud.danang.gov.vn

Kết quả triển khai Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng tính đến ngày 30/3/2016.
Qua 10 năm triển khai, Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (gọi tắt là Đề án 922) đã cấp học bổng đào tạo cho hơn 620 người, hơn một nửa trong số đó đã về nhận công tác. Ngoài việc đánh giá các kết quả Đề án đã đạt được, quá trình triển khai Đề án hiện nay và trong thời gian đến đặt ra yêu cầu phải đánh giá tác động của Đề án ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Qua 10 năm triển khai, Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (gọi tắt là Đề án 922) đã cấp học bổng đào tạo cho hơn 620 người, hơn một nửa trong số đó đã về nhận công tác. Ngoài việc đánh giá các kết quả Đề án đã đạt được, quá trình triển khai Đề án hiện nay và trong thời gian đến đặt ra yêu cầu phải đánh giá tác động của Đề án ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Qua 10 năm triển khai, Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (gọi tắt là Đề án 922) đã cấp học bổng đào tạo cho hơn 620 người (sau đây gọi là học viên), hơn một nửa trong số đó đã về nhận công tác. Trong đó, lứa học viên trở về thành phố công tác đầu tiên từ năm 2008 đến nay đã được 07 năm, vừa đủ thời gian cam kết làm việc cho thành phố theo Hợp đồng tham gia Đề án. Đồng thời, nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách thành phố cho Đề án đã lên đến hơn 600 tỷ đồng. Chính vì vậy, ngoài việc đánh giá các kết quả Đề án đã đạt được, quá trình triển khai Đề án hiện nay và trong thời gian đến đặt ra yêu cầu phải đánh giá tác động của Đề án ở nhiều khía cạnh khác nhau.
    1
Đơn vị đối tác

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
2 9 2 5 9 2 9
Hôm nay: 1565
Tổng cộng: 2925929
LÊN ĐẦU TRANG