Cphud.danang.gov.vn

Thực hiện kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao năm 2017, từ ngày 22/7 đến ngày 04/8/2017, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã tổ chức khóa bồi dưỡng “Nghiệp vụ bảo tàng chuyên sâu” tại Đại học Queensland, thành phố Brisbane, bang Queensland, Úc.
Thực hiện Kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao năm 2016, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2016, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Khóa bồi dưỡng “Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”.
Thực hiện Kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao năm 2016, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 năm 2016, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty Cổ phần Qnet tổ chức Khóa bồi dưỡng chuyên sâu về An toàn, an ninh thông tin.
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng, trong 02 ngày 09 và 10 tháng 9 năm 2016, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã tổ chức Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng nhận biết tâm lý, tập quán, hành vi và xử lý tình huống đối với du khách”.
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng, trong ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2016, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã tổ chức Khóa bồi dưỡng "Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo".
UBND thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định cử ekip gồm 04 bác sĩ thuộc Bệnh viện Phụ sản - Nhi thành phố Đà Nẵng đi đào tạo ngắn hạn về phẫu thuật và can thiệp tim mạch nhi tại Vương quốc Anh.
    1 2 3 Trang sau
Đơn vị đối tác

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 1 8 4 0 2 1
Hôm nay: 873
Tổng cộng: 3184021
LÊN ĐẦU TRANG