Cphud.danang.gov.vn

Thông báo: Mời tham gia gói thầu Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng 08 khóa ngắn hạn chất lượng cao cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng năm 2017

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia gói thầu "Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng 08 khóa ngắn hạn chất lượng cao cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng trong năm 2017" như sau:

 

1. Tên bên mời thầu: Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: Tầng 29 Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3565648; Fax: 0236.3830.111;

Email: cphud@danang.gov.vn.        Mã số thuế: 0401294029.

 

2. Tên gói thầu: "Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng 08 khóa ngắn hạn chất lượng cao cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng trong năm 2017".

- Loại gói thầu: Phi tư vấn.

- Giá gói thầu: Không quá 2.747.600.000 (Hai tỉ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm ngàn đồng). Mức giá này đã bao gồm các loại thuế, phí phải nộp theo quy định. Gói thầu được chia thành 08 phần độc lập. Nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp giảng viên giảng dạy các khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trước ngày 15/11/2017.

 

3. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 đã giao cho Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng.

 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

 

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

 

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

 

7. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2017 đến trước 9 giờ 00, ngày 28 tháng 7 năm 2017 (trong giờ hành chính).

 

8. Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu: Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Tầng 29 tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3.565648.

 

 9. Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/bộ (hai triệu đồng/bộ).

 

10. Giá trị bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng/phần (bốn triệu đồng/ phần); hình thức bảo đảm dự thầu:  bảo lãnh ngân hàng.

 

11. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 28 tháng 7 năm 2017 tại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tầng 29, Trung tâm Hành Chính thành phố, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 

12. Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự thầu được mở công khai vào lúc 9 giờ 30, ngày 28 tháng 7  năm 2017 tại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tầng 29, Trung Tâm Hành Chính thành phố, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

         

Trung tâm kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

           

Tin khác

Đơn vị đối tác

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 5 3 7 3 8 4
Hôm nay: 1545
Tổng cộng: 3537384
LÊN ĐẦU TRANG