1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

unnamed

Quy định mới đối với học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

(CPHUD) - Căn cứ Công văn số 6883/UBND-VX ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông báo một số thay đổi liên quan đến quy định về thời gian công tác và bồi hoàn kinh phí đối với học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cụ thể như sau:

- Về thời gian công tác cho thành phố sau khi hoàn thành chương trình đào tạo: Học viên không phải là cán bộ, công chức: thời gian công tác bằng 02 lần thời gian đào tạo đối với bậc đại học và 03 lần đối với bậc sau đại học; Học viên khi được cử đi đào tạo là công chức: thời gian công tác ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo; Học viên khi được cử đi đào tạo là viên chức: thời gian công tác ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

- Đối với những học viên bị xử lý vi phạm hợp đồng hoặc xin ra khỏi Đề án trước ngày 10/12/2013: bồi hoàn gấp 02 lần kinh phí đào tạo đã được cấp (thay vì 05 lần theo quy định và theo hợp đồng đào tạo đã ký trước đây; không hồi tố đối với các trường hợp đã hoàn thành việc bồi hoàn).

- Đối với những học viên bị xử lý vi phạm hợp đồng hoặc xin ra khỏi Đề án từ ngày 10/12/2013 trở về sau: bồi hoàn tối đa 100% kinh phí phí đào tạo đã được cấp. Cách tính chi phí bồi hoàn và quy định về việc trả và thu hồi chi phí bồi hoàn được thực hiện theo quy định tại Nghị định 143/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong thời gian đến, Trung tâm sẽ làm việc với học viên Đề án để ký kết Phụ lục hợp đồng điều chỉnh các nội dung thay đổi liên quan. Những nội dung khác vẫn được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng./.

Thông báo tạm hoãn tuyển chọn học viên tham gia Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bậc đại học và chuyển tiếp sau đại học năm 2014

(CPHUD) - Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trân trọng thông báo: Trong năm 2014, thành phố sẽ tạm hoãn việc tuyển chọn học viên tham gia Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922), cụ thể:

1. Tạm hoãn việc tuyển chọn học viên tham gia Đề án 922 bậc đại học năm 2014

2. Tạm hoãn việc tuyển chọn học viên Đề án 922 tốt nghiệp đại học năm 2014 đăng ký chuyển tiếp bậc sau đại học theo Đề án trong năm 2014.

Mọi thông tin liên quan đến việc cấp học bổng của thành phố Trung tâm sẽ thông báo đến học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các vị phụ huynh và học viên Đề án khi có chủ trương cụ thể và sẽ cập nhật trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại www.cphud.vn.

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

BSNTHDHBNN

 

 

 

 

 

Mời tham dự Hội thảo du học Singapore - Học viện Phát triển Quản lý Singapore (MDIS) 
Mời tham dự Hội thảo du học Singapore - Học viện Phát triển Quản lý Singapore (MDIS)

(CPHUD) - MDIS phối hợp với Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà...

Tin khác:

Đề án

tn_-_Copy

Học bổng du học Đài Loan

1362815567-dai-loan

Quảng cáo

2logo-final

Quảng cáo

FINAL

ĐỐI TÁC CỦA CPHUD

1442011_161748184_xCMS

 

 

devry-university

 

footer-logo

 

 

ies_logo

 

 

mdis2

 

 

 

 

 

 

 

ĐỐI TÁC CỦA CPHUD

 

university_logo_lg

image_thumb_137_1

QUT_Square_CMYK

unswcorporate_logo_0

 

UQlogo

 

 

Copy_of_Mat_Tien1

 

eli-v-3

 

Wichita-State-University-logo

 

dorset_logo_for_website

 

 

cqu-compressed-logo-for-web-pages

 

    

2011214113740_msi_singapore